Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Statistikbanken
Log på Hjælp
Emner
D a n m a r k s S t a t i s t i k
Borgere
Arbejde og indkomst
Økonomi
Sociale forhold
Uddannelse og forskning
Erhvervsliv
Transport
Kultur og fritid
Miljø og energi
S D G
SDG (internt brug)
Tværgående
Log på
Ny bruger?
Glemt adgangskode?
Hjælp

Opdateres hverdage kl. 8:00
Klokken er

Miljø og energi
vis som mapper... vis som mapper...
Areal
Arealopgørelser
ARE207: Areal 1. januar efter område (2007-2022)
AREALDK: Areal efter arealdække, område og enhed (2011-2021)
AREALAN1: Arealanvendelse efter branche (19a2-gruppering), område og enhed (2016)
ARE2: Areal fordelt efter område (AFSLUTTET) (1985-2006)
AREALDK1: Areal efter arealdække, område og enhed (AFSLUTTET) (2011-2016)
ARE1: Arealdække efter arealdække og enhed (AFSLUTTET) (1995)
Energiforbrug og energipriser
Energiforbrug
Industriens energiforbrug
ENEBR: Industriens energiforbrug efter branche (DB07) (2012-2020)
ENEGEO: Industriens energiforbrug efter kommune (2012-2020)
ENETYPE: Industriens energiforbrug efter energitype (2012-2020)
Naturgasforbrug og -lagre
GASLAGER: Naturgaslagre (eksperimentel statistik) efter uge (2019-2023)
GASBRUG: Naturgasforbrug ekskl. bionaturgas pr. uge (eksperimentel statistik) efter uge (2019-2023)
El- og naturgaspriser
ENERGI1: Priser på elektricitet for husholdningskunder efter årsforbrug, prisdefinition og energienhed (2015H1-2022H1)
ENERGI2: Priser på elektricitet for erhvervskunder efter årsforbrug, prisdefinition og energienhed (2015H1-2022H1)
ENERGI3: Priser på naturgas for husholdningskunder efter årsforbrug, prisdefinition og energienhed (2015H1-2022H1)
ENERGI4: Priser på naturgas for erhvervskunder efter årsforbrug, prisdefinition og energienhed (2015H1-2022H1)
Vand
VAND1: Forbruget af drikke- og råvand efter område og anvendelse (AFSLUTTET) (1982-2005)
VAND2: Kontrolmålte vandværker (nitrat) efter område og nitratindhold (AFSLUTTET) (1982-2006)
VAND3: Kontrolmålte boringer efter område og pesticidindhold i drikkevandet (AFSLUTTET) (1993-2004)
VAND4: Kvalitet af havvand efter station og substans (AFSLUTTET) (1975-1999)
VAND5: Plantenæringsstoffer i vandløb fordelt efter oplandstype (AFSLUTTET) (1989-2000)
VAND6: Plantenæringsstoffer i kildevæld fordelt efter oplandstype (AFSLUTTET) (1989-2000)
VAND7: Plantenæringsstoffer til søer fordelt efter forureningskilde (AFSLUTTET) (1989-2000)
VAND8: Vandkvalitet om sommeren i søer (AFSLUTTET) (1989-2000)
VAND9: Tilførsel af plantenæringsstoffer til marine kystafsnit fordelt efter forureningskilde og farvandsområde (AFSLUTTET) (1989-2000)
VAND10: Plantenæringsstofkoncentrationer ved fjord- og kystnære stationer (AFSLUTTET) (1989-2000)
Luft
ILUFT: Indikatorer om luft efter stof og kilde (AFSLUTTET) (1990-2000)
LUFT1: Deposition og emission efter land, stoftype og deposition/emission (AFSLUTTET) (1985-1996)
LUFT2: Udviklingen i Danmarks indførsel/udførsel af forsurende stoffer efter ind/udførsel og stoftype (AFSLUTTET) (1985-1998)
LUFT3: Nettoeksport af luftforurening efter land og stoftype (AFSLUTTET) (1994)
LUFT4: Udslip til luft af drivhusgasser efter type, kilde og enhed (AFSLUTTET) (1990-2003)
LUFT5: Udslip til luft af forsurende stoffer efter stoftype, kilde og enhed (AFSLUTTET) (1990-2003)
OZON1: Ozonlagets tykkelse over Danmark efter type (AFSLUTTET) (1997M01-2004M12)
OZON2: Ozonlagets tykkelse over Danmark efter enhed (Dobson enheder) (AFSLUTTET) (1979-2004)
Miljøkriminalitet
MIKRIM1: Afgørelser og gennemsnitlige bødestørrelser i overtrædelser af miljølove efter type og art (AFSLUTTET) (1989-2004)
TILSYN1: Antal virksomheder under tilsyn i amterne efter håndhævelsestype (AFSLUTTET) (1996-2000)
TILSYN2: Amternes tilsyn med rensningsanlæg efter håndhævelsestype (AFSLUTTET) (1996-1998)
Flora og fauna
DYR1: Bestanden af sæler i Kattegat, Skagerrak og Vadehavet efter målestation og art (AFSLUTTET) (1979-1997)
DYR2: Bestanden af klokkefrøer efter type og art (AFSLUTTET) (1970-1996)
JAGT1: Vildtudbyttet efter art (AFSLUTTET) (1981:1982-2000:2001)
JAGT2: Vildtudbyttet (femårsgennemsnit) efter art (AFSLUTTET) (1941:1946-1996:2001)
FLORA1: Bestanden af Murrude ved Brønderslev og Horndrager ved Jydelejet på Møn (AFSLUTTET) (1967-1998)
YNGL: Ynglebestanden af Skarv efter yngleområde (AFSLUTTET) (1982-2001)
Affald og jordforurening
Miljøforhold
Trafik og miljø
TERM1: Endeligt energiforbrug efter sektor (AFSLUTTET) (1990-2007)
TERM2: Transportens andel af samtlige nationale udledninger efter stoftype (AFSLUTTET) (1990-2006)
TERM3: Endeligt energiforbrug til transport efter sektor og energitype (AFSLUTTET) (1990-2007)
TERM4: Realprisudvikling (2000=100) efter transportmåde (AFSLUTTET) (2000-2007)
TERM4X: Realprisudvikling (1990=100) efter transportmåde (AFSLUTTET) (1990-2005)
TERM5: Andel af husholdningernes udgift til privat og offentlig transport efter type (AFSLUTTET) (1990-2007)
TERM6: Udslip fra transportsektoren efter transportmåde og stoftype (AFSLUTTET) (1990-2006)
TERM7: Årlige faste priser (1990-priser) efter type og Brændstof (AFSLUTTET) (1990-2007)
TERM8: Byernes luftforurening efter område og stoftype (AFSLUTTET) (1990-2007)
TERM9: Nationalt persontransportarbejde efter transportmåde (AFSLUTTET) (1990-2006)
TERM10: Nationalt godstransportarbejde efter trafikgruppe (AFSLUTTET) (1990-2007)
TERM11: Afstand til rejsemål og transporttid efter turlængde og type (AFSLUTTET) (1996-2001)
Grønt Nationalregnskab
Regnskaber for naturressourcer
Arealanvendelse og arealdække
AREALDK: Areal efter arealdække, område og enhed (2011-2021)
AREALDK1: Areal efter arealdække, område og enhed (AFSLUTTET) (2011-2016)
AREALAN1: Arealanvendelse efter branche (19a2-gruppering), område og enhed (2016)
Olie og naturgas i Nordsøen
VOGRG: Værdien af olie og naturgas efter balanceposter (1990-2022)
OLIERG: Fysisk balance for oliereserverne efter balanceposter (1990-2022)
GASRG: Fysisk balance for naturgasreserverne efter balanceposter (1990-2022)
MREG26: Fysisk balance for oliereserverne efter balanceposter (AFSLUTTET) (1990-2008)
MREG27: Fysisk balance for naturgasreserverne efter balanceposter (AFSLUTTET) (1990-2008)
MREG29: Værdien af olie og naturgas efter balanceposter (AFSLUTTET) (1991-2008)
Fiskeressourcer
FISK11: Fisk og skaldyr i dam- og havbrug (fysisk balance) efter balanceposter og fiske- og skaldyrsarter (2010-2022)
FISK33: Fritlevende fisk og skaldyr (fysisk balance) efter balanceposter og fiske- og skaldyrsarter (2010-2022)
FISK22: Fisk og skaldyr i dam- og havbrug (økonomisk balance) efter balanceposter og fiske- og skaldyrsarter (2010-2022)
Skovareal og vedmasse
SKOVRG01: Vedmasse (fysisk balance) efter balanceposter, træsort og region (1990-2021)
SKOVRG02: Vedmasse (økonomisk balance) efter balanceposter, træsort og region (1990-2021)
SKOVRG03: Skovareal (Kyoto) (fysisk balance) efter balanceposter og region (1990-2021)
Grøn økonomi
Grønne varer og tjenester
GRON1: Grønne varer og tjenester efter miljøformål, branche og enhed (2012-2021)
GRON2: Grønne varer og tjenester efter branche (DB07), miljøformål og enhed (2012-2021)
Offentlig miljøbeskyttelse
MREG22: Offentlig miljøbeskyttelse efter miljøformål, udgifter/indtægter og sektor (1995-2021)
MREG3: Udgifter på vandforsyning, spildevand og affald (AFSLUTTET) (1992-2004)
Industriens miljøbeskyttelsesudgifter
MBU: Industriens miljøbeskyttelsesudgifter efter branche (DB07) og miljøformål (2014-2021)
Grønne afgifter
MREG21: Grønne afgifter efter miljøkategori (1995-2021)
MRS1: Grønne afgifter efter branche og miljøkategori (1995-2021)
MREG4T: Miljørelaterede skatter og subsidier fordelt på brancher og endelige anvendelser (AFSLUTTET) (1997-2008)
MREG2S: Miljørelaterede skatter efter miljørelateret kategori (AFSLUTTET) (1991-2008)
Miljøstøtte
MMS1: Miljøstøtte efter miljøkategori (1995-2021)
MMS2: Miljøstøtte efter miljøformål (1995-2021)
MMS3: Miljøstøtte efter branche og overordnet miljøkategori (1995-2021)
RP01: Ressourceproduktivitet efter indikator, branche og produkt (AFSLUTTET) (2005-2019)
RP02: Bruttoværditilvækst pr. forbrug i produktionen efter branche og forarbejdningsgrad (AFSLUTTET) (2005-2019)
RP03: Industriens køb af varer (pct. af omsætningen) efter branche (DB07) og forarbejdningsgrad (AFSLUTTET) (2001-2018)
RP04: Ressourceproduktivitet efter branche (DB07 127-grp) og enhed (AFSLUTTET) (2002-2015)
RP05: Omkostninger efter omkostningselement, branche og prisenhed (AFSLUTTET) (2005-2019)
RP06: Intensiteter for energi og affald efter indikator og branche (AFSLUTTET) (2005-2019)
RP07: Behandling af affald efter behandlingsform og branche (AFSLUTTET) (2011-2012)
Energi- og emissionsregnskaber
Energiregnskab
ENE3H: Bruttoenergiforbrug i GJ efter branche og energitype (1966-2021)
ENE1HO: Energiregnskab i specifikke enheder (oversigt) efter tilgang og anvendelse og energitype (1966-2021)
ENE1HT: Energiregnskab i specifikke enheder (detaljeret) efter tilgang og energitype (1966-2021)
ENE1HA: Energiregnskab i specifikke enheder (detaljeret) efter anvendelse og energitype (1966-2021)
ENE2HO: Energiregnskab i GJ (oversigt) efter tilgang og anvendelse og energitype (1966-2021)
ENE2HT: Energiregnskab i GJ (detaljeret) efter tilgang og energitype (1966-2021)
ENE2HA: Energiregnskab i GJ (detaljeret) efter anvendelse og energitype (1966-2021)
SDG07021: Vedvarende energis andel af det samlede bruttoenergiforbrug (1990-2021)
ENE4HO: Energiregnskab i værdier. Tilgang og anvendelse af energi, oversigt efter tilgang og anvendelse, enhed og energitype (AFSLUTTET) (1966-2016)
ENE4HT: Energiregnskab i værdier. Tilgang af energi, detaljeret (basis priser) efter tilgang og energitype (AFSLUTTET) (1966-2016)
ENE4HA: Energiregnskab i værdier. Anvendelse af energi, detaljeret efter anvendelse, enhed og energitype (AFSLUTTET) (1966-2016)
ENE1N: Energiregnskab i mængdeenheder efter branche og type (AFSLUTTET) (1966-2011)
ENE2N: Energiregnskab i brændværdi (GJ) efter branche og enhed (AFSLUTTET) (1966-2011)
ENE3N: Bruttoenergiforbrug i brændværdier (GJ) efter branche og type (AFSLUTTET) (1966-2011)
ENE4N: Energiregnskab i værdier efter branche, enhed og type (AFSLUTTET) (1966-2011)
ENE1: Energiregnskab efter branche, enhed og type (AFSLUTTET) (1966-2009)
ENE6: Produktion af vedvarende energi (direkte energiindhold, TJ) efter type (AFSLUTTET) (1972-1997)
ENE7: Danmarks forbrug og produktion af energi efter type og mængde/værdi (AFSLUTTET) (1986M01-2010M03)
ENE8: Salg af udvalgte energiprodukter (tons) efter type og mængde/værdi (AFSLUTTET) (1986M01-1999M06)
MREG7: Bruttoenergiforbrug efter branche og forårsagende endelig anvendelse (AFSLUTTET) (1990-2006)
Energimultiplikatorer
ENE2MU1: Direkte og indirekte energiforbrug efter branche og energitype (1990-2021)
ENE2MU2: Direkte og indirekte energiforbrug efter endelig anvendelse og energitype (1990-2021)
ENE2MU3: Forbrug af energi efter branche, energitype og forårsagende endelig anvendelse (1990-2021)
Emissionsregnskab inkl. udledning af drivhusgasser
MRU1: Emissionsregnskab efter branche og emissionstype (1990-2021)
MRO1: Overgangstabel efter overgangsposter og emissionstype (1990-2020)
MRO2: Overgangstabel (i CO2-ækvivalenter) efter overgangsposter, emissionstype og tid (1990-2020)
DRIVHUS: Drivhusgasregnskab (i CO2-ækvivalenter) efter branche og emissionstype (1990-2021)
DRIVHUS2: Drivhusgasregnskab (i CO2-ækvivalenter) efter branche, emissionstype og opgørelsesprincip (1990-2021)
MREG4: Emissioner til luft efter branche, emissionstype og forårsagende endelig anvendelse (AFSLUTTET) (1990-2006)
MREG5: Emissioner til luft samt energiforbrug efter branche, emission/energiforbrug og enhed (AFSLUTTET) (1990-2008)
MREG6: Emissioner til luft forårsaget af endelige anvendelser efter forbrugsgruppe, emissionstype og enhed (AFSLUTTET) (1990-2006)
MREG8: Overgangstabel efter overgangsposter og emissionstype (AFSLUTTET) (1990-2008)
TEMA9005: Udledning af drivhusgas efter branche (1990-2021)
TEMA9006: CO2-udledning fra familiernes energiforbrug efter energikilde (1990-2021)
TEMA9007: Udledning af drivhusgasser efter enhed (1990-2021)
TEMA9010: Udledning fra landbruget efter emissionstype (1990-2021)
AFTRYK: Klimaaftrykket af dansk forbrug (Eksperimentel statistik) efter anvendelsestyper (Årsager til emissioner) , brancher (Forekomst af emissioner) og lande/økonomier (Forekomst af emissioner) (2010-2020)
Udledninger og økonomisk vækst
TEMA9001: Økonomisk vækst og udledning af drivhusgas (1990=100) efter enhed (1990-2021)
TEMA9012: Erhvervslivets drivhusgasudledning pr. enhed værditilvækst efter branche (1990-2021)
Internationale sammenligninger
TEMA9003: Vedvarende energis andel af energiforbruget efter land (2019-2020)
TEMA9008: Drivhusgasser pr.indbygger efter land (2000-2020)
Emissionsmultiplikatorer
EMM1MU1: Direkte og indirekte luftemissioner efter branche og emissionstype (1990-2021)
EMM1MU2: Direkte og indirekte luftemissioner efter endelig anvendelse og emissionstype (1990-2021)
EMM1MU3: Luftemissioner efter branche, emissionstype og forårsagende endelig anvendelse (1990-2021)
Vand og spildevand
Vandindvinding og vandforbrug
VANDIND: Indvinding af vand efter område, vandtype og indvindingskategori (1989-2021)
VANDRG1: Indvinding af vand (Fysiske vandregnskab) efter branche og vandtype (2010-2021)
VANDRG2: Forbrug af vand (Fysiske vandregnskab) efter branche og vandtype (2010-2021)
VANDRG3: Forbrug af vand (Monetært vandregnskab) efter branche og enhed (2010-2021)
VANDRG01: Indvinding og forbrug (Vandregnskab) efter branche, vandtype og opgørelse (AFSLUTTET) (2010-2014)
VANDRG03: Udgifter til vand og spildevand (Vandregnskab) efter branche og udgiftstype (AFSLUTTET) (2010-2014)
MREG4V: Branchernes endelige vandforbrug fordelt på forårsagende endelige anvendelser (AFSLUTTET) (1995-2005)
MREG5V: Endeligt forbrug af vand samt vandintensitet fordelt på brancher og husholdninger (AFSLUTTET) (1995-2005)
MREG6V: Endeligt vandforbrug på endelige anvendelser efter forbrugsgruppe og enhed (AFSLUTTET) (1995-2005)
MREG7V: Endeligt vandforbrug efter branche og forårsagende endelig anvendelse (AFSLUTTET) (1995-2005)
Vandforbrugsmultiplikatorer
VAND2MU1: Direkte og indirekte vandforbrug efter branche og vandtype (2010-2021)
VAND2MU2: Direkte og indirekte vandforbrug efter endelig anvendelse og vandtype (2010-2021)
VAND2MU3: Vandforbrug efter branche, vandtype og forårsagende endelig anvendelse (2010-2021)
Spildevand
VANDUD: Spildevandsudledning efter område, udledning og anlægstype (2010-2021)
VANDRG4: Udledning af spildevand (Fysiske vandregnskab) efter branche og udledning (2010-2021)
VANDRG5: Udledning af spildevand (Monetært vandregnskab) efter branche og enhed (2010-2021)
VANDRG02: Spildevandsudledning (Vandregnskab) efter branche (AFSLUTTET) (2010-2014)
Spildevandsmultiplikatorer
VAND4MU1: Direkte og indirekte spildevandsudledning efter branche og recipient (2010-2021)
VAND4MU2: Direkte og indirekte spildevandsudledning efter endelig anvendelse og recipient (2010-2021)
VAND4MU3: Spildevandsudledning efter branche, recipient og forårsagende endelig anvendelse (2010-2021)
Materiale- og affaldsregnskaber
Materialestrømsregnskab (EW-MFA)
MRM2: Materialestrømsregnskab efter materialetype og indikator (1993-2020)
MFA2: Materialestrømsregnskab efter produkttype og indikator (AFSLUTTET) (1993-2008)
RME1: Materialestrømme opgjort i råstofækvivalenter efter råstoftype og indikator (2008-2018)
RME2: Råstofækvivalenter efter råstoftype, im- og eksport og varer og tjenester (2008-2018)
Detaljeret materialestrømsregnskab (fysiske supply-usetabeller)
MSR1O: Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (Detaljeniveau 1) (2018)
MSR1T: Tilgang af naturressourcer, varer og affald (Detaljeniveau 1) (2018)
MSR1A: Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (Detaljeniveau 1) (2018)
MSR2O: Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (Detaljeniveau 2) (2018)
MSR2T: Tilgang af naturressourcer, varer og affald (Detaljeniveau 2) (2018)
MSR2A: Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (Detaljeniveau 2) (2018)
MSR3O: Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (Detaljeniveau 3) (2018)
MSR3T: Tilgang af naturressourcer, varer og affald (Detaljeniveau 3) (2018)
MSR3A: Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (Detaljeniveau 3) (2018)
DMR1O: Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (25 materialetyper, 14 kategorier) (AFSLUTTET) (2016)
DMR1T: Tilgang af naturressourcer, varer og affald (25 materialetyper, 22 tilgangskategorier) (AFSLUTTET) (2016)
DMR1A: Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (25 materialetyper, 22 anvendelseskategorier) (AFSLUTTET) (2016)
DMR2O: Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (57 materialetyper, 16 kategorier) (AFSLUTTET) (2016)
DMR2T: Tilgang af naturressourcer, varer og affald (57 materialetyper, 29 tilgangskategorier) (AFSLUTTET) (2016)
DMR2A: Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (57 materialetyper, 29 anvendelseskategorier) (AFSLUTTET) (2016)
DMR3O: Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (182 materialetyper, 16 kategorier) (AFSLUTTET) (2016)
DMR3T: Tilgang af naturressourcer, varer og affald (182 materialetyper, 76 tilgangskategorier) (AFSLUTTET) (2016)
DMR3A: Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (182 materialetyper, 76 anvendelseskategorier) (AFSLUTTET) (2016)
Affaldsregnskab
AFFALD: Affaldsproduktion efter branche, behandlingsform og affaldsfraktion (2011-2020)
AFFALD01: Affaldsproduktion efter branche og affaldsfraktion (2011-2020)
AFFALD02: Affaldsproduktion efter branche og behandlingsform (2011-2020)
AFFALD03: Affaldsproduktion efter branche og farlighed (2011-2020)
AFFALD04: Im- og eksport af affald efter affaldsfraktion, behandlingsform og im- og eksport (2011-2020)
Affaldsmultiplikatorer
AFF1MU1: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter branche og fraktion (2011-2020)
AFF1MU2: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter endelig anvendelse og fraktion (2011-2020)
AFF1MU3: Affaldsproduktion efter branche, fraktion og forårsagende endelig anvendelse (2011-2020)
AFF2MU1: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter branche og behandlingsform (2011-2020)
AFF2MU2: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter endelig anvendelse og behandlingsform (2011-2020)
AFF2MU3: Affaldsproduktion efter branche, behandlingsform og forårsagende endelig anvendelse (2011-2020)
AFF3MU1: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter branche og farlighed (2011-2020)
AFF3MU2: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter endelig anvendelse og farlighed (2011-2020)
AFF3MU3: Affaldsproduktion efter branche, farlighed og forårsagende endelig anvendelse (2011-2020)
Økologi
Produktion og regnskaber for økologisk landbrug og gartneri
OEKO11: Økologiske bedrifter og arealer efter økologisk status og afgrøde (2012-2022)
OEKO1: Økologiske bedrifter og arealer efter afgrøde (AFSLUTTET) (1995-2016)
OEKO2: Økologiske dyr efter dyreart (1995-2021)
ANI7: Mælkeproduktion og anvendelse efter enhed (1990-2021)
ANI8: Ægproduktion og produktionsformer efter enhed (år) (1990-2021)
Resultatopgørelse - regnskaber
JORD1: Resultatopgørelse for alle bedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, region, standardoutput, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2021)
JORD2: Resultatopgørelse for heltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, årsværk, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2021)
JORD4: Familiernes økonomi for heltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2021)
JORD3: Resultatopgørelse for deltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2021)
JORD5: Familiernes økonomi for deltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2021)
JORD6: Nøgletal for alle bedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, region, standardoutput, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2021)
JORD7: Nøgletal for alle heltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, årsværk, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2021)
JORD8: Nøgletal for deltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2021)
JORD9: Energiforbrug for heltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2021)
Produktionsgrene - regnskaber
REGNPRO1: Dækningsbidrag og jordrente efter regnskabsposter for planter og produktionsgrene (2008-2021)
REGNPRO2: Dækningsbidrag og nettooverskud efter regnskabsposter for husdyr og produktionsgrene (2008-2021)
Handel med økologiske fødevarer
OEKO3: Detailomsætningen af økologiske fødevarer efter vare og enhed (2003-2021)
OEKO7: Salg af økologiske varer til foodservice efter varegrupper og enhed (AFSLUTTET) (2013-2020)
OEKO77: Salg til foodservice efter varetype, varegruppe og enhed (2021)
OEKO88: Salg til foodservice efter varetype, kundegrupper og enhed (2017-2021)
OEKO8: Salg af økologiske varer til foodservice efter kundegrupper og enhed (AFSLUTTET) (2013-2020)
Import og eksport af økologiske fødevarer
OEKO4: Udenrigshandel med økologiske varer efter im- og eksport og varer (2003-2021)
OEKO5: Udenrigshandel med økologiske varer efter import og eksport og land (AFSLUTTET) (2003-2019)
OEKO55: Udenrigshandel med økologiske varer efter im- og eksport og land (2003-2021)
OEKO6: Udenrigshandel med økologiske varer efter im- og eksport, land og SITC-hovedgrupper (AFSLUTTET) (2003-2019)
OEKO66: Udenrigshandel med økologiske varer efter im- og eksport, land og SITC-hovedgrupper (2003-2021)