Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Statistikbanken
Log på Hjælp
Emner
D a n m a r k s S t a t i s t i k
Borgere
Arbejde og indkomst
Økonomi
Sociale forhold
Uddannelse og forskning
Erhvervsliv
Transport
Kultur og fritid
Miljø og energi
S D G
SDG (internt brug)
Tværgående
Log på
Ny bruger?
Glemt adgangskode?
Hjælp

Opdateres hverdage kl. 8:00
Klokken er

Uddannelse og forskning
vis som mapper... vis som mapper...
Befolkningens uddannelsesstatus
Befolkningens højest fuldførte uddannelse
HFUDD10: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) efter bopælsområde, herkomst, højest fuldførte uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2006-2019)
HFUDD11: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) efter bopælsområde, herkomst, højest fuldførte uddannelse, alder og køn (2008-2023)
KRHFU1: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter område, herkomst, uddannelse alder og køn (AFSLUTTET) (2006-2015)
KRHFU2: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter område, alder, køn og arbejdsmarkedstilknytning (tidl UDD3)(AFSLUTTET) (2006-2014)
HFUDD15: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) efter bopælsområde, højest fuldførte uddannelse, socioøkonomisk status, branche, alder og køn (AFSLUTTET) (2009-2018)
HFUDD16: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) efter bopælsområde, højest fuldførte uddannelse, socioøkonomisk status, branche, alder og køn (2008-2022)
HFUDD20: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-29 år) efter bopælsområde, herkomst, højest fuldførte uddannelse, igangværende uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2006-2019)
HFUDD21: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-29 år) efter bopælsområde, herkomst, højest fuldførte uddannelse, igangværende uddannelse, alder og køn (2008-2023)
LABY19: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) (antal) efter kommunegruppe, højest fuldførte uddannelse og alder (2008-2023)
LABY19A: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) (andel i procent)) efter kommunegruppe og højest fuldførte uddannelse (2008-2023)
KRHFU3: 15-29 åriges uddannelser efter område, herkomst, højeste fuldførte uddannelse, igangværende uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2006-2015)
HFU1: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter område, herkomst, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2006)
HFU2: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter område, højeste fuldførte uddannelse, socio-økonomisk status, branche, alder og køn (tidl UDD3) (AFSLUTTET) (1993-2006)
HFU3: De unges uddannelse efter område, herkomst, højeste fuldførte uddannelse, igangværende uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2006)
LIGEUB1: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter bopælsområde, herkomst, højeste fuldførte uddannelse, alder og køn (2005-2023)
Ligestillingsindikator, befolkningens højst fuldførte uddannelse
LIGEUI1: Ligestillingsindikator for befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter højeste fuldførte uddannelse, alder, bopælsområde og herkomst (2005-2023)
LIGEUI0: Ligestillingsindikator for befolkningens højest fuldførte uddannelse efter højest fuldførte uddannelse og alder (1986-2023)
Unges status på ungdomsuddannelser
STATUS10: 18-25 åriges ungdomsuddannelser efter uddannelsesstatus, alder og køn (AFSLUTTET) (2005-2022)
STATUSU1: 18-25 åriges ungdomsuddannelser efter uddannelsesstatus, uddannelse, alder, køn og herkomst (2008-2023)
AFGANG03: 18 - 25 åriges ungdomsuddannelser efter uddannelsesstatus, alder og køn (AFSLUTTET) (2001-2014)
AFGANG40: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder og forældres højest fuldførte uddannelse (AFSLUTTET) (2001-2014)
STATUS12: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder og forældres højest fuldførte uddannelse (AFSLUTTET) (2005-2022)
STATUSU2: 18-25 årige efter uddannelsesstatus, uddannelse, alder og forældres højest fuldførte uddannelse (2008-2023)
AFGANG41: 18-25 årige efter status, alder og forældres indkomstniveau (AFSLUTTET) (2001-2014)
STATUS14: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder og forældres indkomstniveau (AFSLUTTET) (2005-2022)
STATUSU3: 18-25 årige efter uddannelsesstatus, alder og forældres indkomstniveau (2008-2023)
AFGANG42: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder og forældres beskæftigelsesstatus (AFSLUTTET) (2001-2014)
STATUS16: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder og forældres beskæftigelsesstatus (AFSLUTTET) (2005-2022)
STATUSU4: 18-25 årige efter uddannelsesstatus, alder og forældres beskæftigelsesstatus (2008-2023)
STATUS18: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder og gns. grundskole karater for Dansk og Matematik (AFSLUTTET) (2005-2017)
STATUSU5: 18-25 årige efter uddannelsesstatus, alder og grundskoleinstitutionstype (2008-2023)
STATUSU6: 18-25 årige efter uddannelsesstatus, uddannelse og grundskolens beliggenhed (2008-2023)
STATUSU7: 18-25 årige efter uddannelsesstatus, alder og gns. grundskolekarakter for dansk og matematik (2008-2023)
STATUS24: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder og gns. grundskolekarakter for dansk og matematik (AFSLUTTET) (2005-2022)
AFGANG43: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder og gns. grundskole karater for Dansk og Matematik (AFSLUTTET) (2001-2014)
STATUS20: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder og grundskoleinstitutionstype (AFSLUTTET) (2005-2022)
AFGANG44: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder og grundskole institutionstype (AFSLUTTET) (2001-2014)
STATUS22: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder, køn, grundskolens beliggenhed og herkomst (AFSLUTTET) (2005-2022)
AFGANG45: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder, køn, grundskolens beliggenhed og herkomst (AFSLUTTET) (2001-2014)
LABY36A: 20-åriges ungdomsuddannelser (andel i procent) efter kommunegruppe og uddannelsesstatus (2008-2023)
LABY36: 18-25 åriges ungdomsuddannelser efter uddannelsesstatus, uddannelse, alder og kommunegruppe (2008-2023)
Voksnes status på videregående uddannelser
AFGANG04: 25 - 45 åriges videregående uddannelse efter uddannelsesstatus, alder og køn (AFSLUTTET) (2001-2014)
STATUS40: 25 - 45 åriges videregående uddannelse efter uddannelsesstatus, alder og køn (AFSLUTTET) (2005-2022)
STATUSV1: 25-45 åriges videregående uddannelse efter uddannelsesstatus, uddannelse, alder, køn og herkomst (2008-2023)
AFGANG46: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og forældres højest fuldførte uddannelse (AFSLUTTET) (2002-2014)
STATUSV2: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og forældres højest fuldførte uddannelse (2008-2023)
STATUS42: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og forældres højest fuldførte uddannelse (AFSLUTTET) (2005-2022)
STATUSV3: 25-45 årige efter uddannelsesstatus, alder og forældres indkomstniveau (2008-2023)
STATUS44: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og forældres indkomstniveau (AFSLUTTET) (2005-2022)
AFGANG47: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og forældres indkomstniveau (AFSLUTTET) (2002-2014)
STATUS46: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og forældres beskæftigelsesstatus (AFSLUTTET) (2005-2022)
STATUSV4: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og forældres beskæftigelsesstatus (2008-2023)
AFGANG48: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og forældres beskæftigelsesstatus (AFSLUTTET) (2002-2014)
STATUSV5: 25-45 årige efter uddannelsesstatus, uddannelse og grundskolens beliggenhed (2008-2023)
STATUSV6: 25-45 årige efter uddannelsesstatus, alder og ungdomsuddannelses karakter (2008-2023)
STATUS54: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og ungdomsuddannelses karakter (AFSLUTTET) (2005-2022)
AFGANG49: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og ungdomsskole karakter (AFSLUTTET) (2002-2014)
STATUS48: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og ungdomsskole karakter (AFSLUTTET) (2005-2017)
AFGANG50: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder, køn, grundskolens beliggenhed og herkomst (AFSLUTTET) (2002-2014)
STATUS50: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder, køn, grundskolens beliggenhed og herkomst (AFSLUTTET) (2005-2022)
Fuldtidsuddannelser
Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau
U1107: Igangværende elever, alle uddannelser efter bopælskommune, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
UDDAKT10: Uddannelsesaktivitet efter bopælsområde, uddannelse (DISCED-15), alder, køn og status (2005-2023)
UDDALL10: Uddannelsesaktivitet efter bopælsområde, uddannelse (DDU), alder, køn og status (2005-2022)
U11: Elever efter bopælskommune, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2005)
U1207: Igangværende elever, alle uddannelser efter institutionens beliggenhedsområde, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
UDDAKT11: Uddannelsesaktivitet efter institutionens beliggenhedsområde, uddannelse, alder, køn og status (2005-2023)
U12: Elever efter uddinstitutionens beliggenh, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2005)
UDDAKT12: Uddannelsesaktivitet efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn og status (2005-2023)
U13: Igangværende elever, alle uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
U2107: Tilgang af elever, alle uddannelser efter bopælskommune, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
U21: Tilgang af elever efter bopælskommune, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2005)
U2207: Tilgang af elever, alle uddannelser efter institutionens beliggenhedsområde, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
U22: Tilgang af elever efter institutionens beliggenhed, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2005)
U23: Tilgang af elever, alle uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
U3107: Fuldførte elever, alle uddannelser efter bopælskommune, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
U31: Fuldførte elever, alle uddannelser efter bopælskommune, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2005)
U3207: Fuldførte elever, alle uddannelser efter institutionens beliggenhedsområde, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
U33: Fuldførte elever, alle uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
U32: Fuldførte kompetencegivende uddannelser efter institutionens beliggenhed, uddannelse alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2005)
ELEV: Elevbesøget ved folke- og ungdomshøjskoler efter område, højest fuldførte, kursustype, alder og køn (AFSLUTTET) (1982-2001)
LIGEUB6: Uddannelsesaktivitet på STEM-uddannelser efter uddannelse og køn (2005-2023)
Ligestillingsindikator, uddannelse på tværs af uddannelsesniveau
LIGEUI6: Ligestillingsindikator for uddannelsesaktivitet på STEM-uddannelser efter uddannelse (2005-2023)
LIGEUI3: Ligestillingsindikator for uddannelsesaktivitet efter uddannelse, alder og bopælsområde (2005-2023)
Grundskole
UDDAKT20: Uddannelsesaktivitet i grundskolen efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn, grundskoleinstitutionstype, bopælsområde og status (2005-2023)
U1907: Igangværende elever, grundskolen efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn, institutionstype og område (AFSLUTTET) (2005-2014)
U19: Igangværende elever, i grundskolen, efter alder, herkomst, national oprindelse, køn, institutionstype og område (AFSLUTTET) (2001-2005)
U192: Igangværende elever, grundskolen (foreløbig opgørelse) efter institutionens beliggenhedsområde, klassetrin og institutionstype (AFSLUTTET) (2008-2014)
UDDAKT23: Elever i grundskolen efter klassetrin, skoletype og specialundervisningstimer pr. uge (AFSLUTTET) (2011-2015)
U193: Elever i grundskolen efter klassetrin, skoletype og specialundervisningstimer pr. uge (AFSLUTTET) (2011-2014)
U194: Elever, grundskolen efter klassetrin, skoletype, bopælskommune og specialundervisning (AFSLUTTET) (2011-2014)
SPECIAL1: Elever, grundskolen (offentlige skoler og specialområdet) efter klassetrin, skoletype, specialundervisning, herkomst og køn (2011-2022)
SPECIAL2: Elever, grundskolen (frie grundskoler) efter klassetrin, specialundervisning, herkomst og køn (2011-2022)
SPECIAL3: Elever, grundskolen (efterskoler) efter specialundervisning (2011-2021)
UDDAKT22: Elever, grundskolen efter klassetrin, skoletype, bopælsområde, specialundervisning, herkomst og køn (AFSLUTTET) (2011-2015)
U2907: Tilgang af elever, grundskolen efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn, institutionstype og område (AFSLUTTET) (2005-2014)
U29: Tilgang af elever, grundskolen efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn, institutionstype og område (AFSLUTTET) (2001-2005)
U3907: Fuldførte elever, grundskolen efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn, institutionstype og område (AFSLUTTET) (2005-2014)
U39: Fuldførte i grundskolen efter alder, herkomst, national oprindelse, køn, institutionstype og område (AFSLUTTET) (2001-2005)
KVOTIEN: Klassekvotienter i grundskolen efter område, klassetrin og skoletype (2009-2023)
LABY23: Uddannelsesaktivitet i grundskolen (antal) efter status, uddannelse, grundskoleinstitutionstype og kommunegruppe (2007-2023)
LABY23A: Uddannelsesaktivitet i grundskolen pr. 1. oktober (andel i procent) efter kommunegruppe og grundskoleinstitutionstype (2007-2023)
LABY47: Andel af børn i grundskolen, som har mindre end 2 km til skole efter kommunegruppe (2008-2021)
Ligestillingsindikator, grundskole
LIGEUI4X: Ligestillingsindikator for modtagere af specialundervisning i grundskolen efter klassetrin, bopælsområde og herkomst (AFSLUTTET) (2011-2015)
LIGEUI4: Ligestillingsindikator for modtagere af specialundervisning i grundskolen (offentlige skoler og specialområdet) efter indikator, klassetrin og herkomst (2011-2022)
Ungdomsuddannelser
U19107: Igangværende elever, gymnasiale uddannelser efter uddannelse, område, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
UDDAKT30: Uddannelsesaktivitet på gymnasiale uddannelser efter uddannelse, bopælsregion, herkomst, national oprindelse, køn og status (2005-2023)
U191: Elever ved gymnasiale uddannelser efter område, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (2001-2005)
U29107: Tilgang af elever, gymnasiale uddannelser efter uddannelse, område, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
U291: Tilgang til gymnasiale uddannelser efter område, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (2001-2005)
U39107: Fuldførte elever, gymnasiale uddannelser efter uddannelse, område, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
U391: Fuldførte gymnasiale uddannelser efter uddannelse, område, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (2001-2005)
U14: Igangværende elever, erhvervsfaglige uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
UDDAKT34: Uddannelsesaktivitet på erhvervsfaglige uddannelser efter uddannelse (DISCED-15), alder, herkomst, national oprindelse, køn, status og uddannelsesdel (2005-2023)
EUD34: Uddannelsesaktivitet på erhvervsfaglige uddannelser efter uddannelse (DDU), alder, herkomst, national oprindelse, køn, status og uddannelsesdel (2005-2022)
UDDAKT35: Uddannelsesaktivitet på erhvervsfaglige uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn, status og uddannelsesform (2005-2023)
U24: Tilgang af elever, erhvervsfaglige uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
U34: Fuldførte elever, erhvervsfaglige uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
EUD1: Igangværende elever, EUD-uddannelser efter område, uddannelse, alder, uddannelsesform, herkomst og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
EUD1X: Elever på EUD-uddannelser efter område, uddannelse, alder, uddannelsesform, herkomst og køn, (AFSLUTTET) (1997-2006)
EUD2: Tilgang af elever, EUD-uddannelser efter område, uddannelse, alder, uddannelsesform, herkomst og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
EUD2X: Påbegyndte på EUD-uddannelser efter område, uddannelse, alder, uddannelsesform, herkomst og køn, (AFSLUTTET) (1997-2006)
EUD3: Afbrudte elever, EUD-uddannelser efter område, uddannelse, alder, uddannelsesform, herkomst og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
EUD3X: Afbrudte på EUD-uddannelser efter område, uddannelse, alder, uddannelsesform, herkomst og køn, (AFSLUTTET) (1997-2006)
EUD4X: Fuldførte på EUD-uddannelser efter område, uddannelse, alder, uddannelsesform, herkomst og køn, (AFSLUTTET) (1997-2006)
EUD4: Fuldførte på EUD-uddannelser efter område, uddannelse, alder, uddannelsesform, herkomst og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
LABY48: Gennemsnitlig afstand til ungdomsuddannelse efter kommunegruppe og uddannelse (2008-2021)
Videregående uddannelser
UDDAKT40: Uddannelsesaktivitet på korte videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn og status (2005-2023)
U15: Igangværende elever, korte videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
U25: Tilgang af elever, korte videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
U35: Fuldførte elever, korte videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
UDDAKT50: Uddannelsesaktivitet på mellemlange videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn og status (2005-2023)
U16: Igangværende elever, mellemlange videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
U26: Tilgang af elever, mellemlange videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
U36: Fuldførte elever, mellemlange videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
U17: Igangværende elever, bacheloruddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
UDDAKT60: Uddannelsesaktivitet på bacheloruddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn og status (2005-2023)
U27: Tilgang af elever, bacheloruddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
U37: Fuldførte elever, bacheloruddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
U18: Igangværende elever, lange videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
UDDAKT70: Uddannelsesaktivitet på lange videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn og status (2005-2023)
U28: Tilgang, elever, lange videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
U38: Fuldførte elever, lange videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
LABY52: Gennemsnitlig afstand til videregående uddannelse efter kommunegruppe og uddannelse (2008-2021)
Ph.d.-uddannelser
PHD1: Tilgang af studerende, phd uddannelserne efter hovedområder og køn (1996-2023)
PHD2: Tildelte phd grader efter hovedområder og køn (1996-2023)
PHD3: Bestand af studerende, phd uddannelserne efter hovedområder og køn (1996-2023)
Udvekslingsstuderende
UDVSTD01: Udvekslingsstuderende efter køn, udveksling, opholds varighed, uddannelse og område (AFSLUTTET) (2010-2014)
UDVSTD02: Udvekslingsophold efter køn, udveksling, opholds varighed, uddannelse og område (2010-2023)
Uddannelsesstedernes elevtal
INST01: Uddannelsesstedernes elevtal, grundskoler efter status, institution, uddannelse, herkomst og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
INST10: Uddannelsesaktivitet i grundskoler efter status, institution, uddannelse, herkomst og køn (2005-2023)
INST02: Uddannelsesstedernes elevtal, almene gymnasier efter status, institution, uddannelse, herkomst og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
INST11: Uddannelsesaktivitet på institutioner med almengymnasiale uddannelser efter status, institution, uddannelse, herkomst og køn (2005-2023)
INST03: Uddannelsesstedernes elevtal, Erhvervsgymnasier efter status, institution, uddannelse, herkomst og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
INST12: Uddannelsesaktivitet på institutioner med erhvervsgymnasiale uddannelse efter status, institution, uddannelse, herkomst og køn (2005-2023)
INST04: Uddannelsesstedernes elevtal, SOSU-skoler efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (AFSLUTTET) (2005-2014)
INST05: Uddannelsesstedernes elevtal, EUD-institutioner, uden SOSU og landbrugsskoler efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (AFSLUTTET) (2005-2014)
INST15: Uddannelsesaktivitet på institutioner med erhvervsfaglige uddannelser efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (2005-2023)
INST16: Uddannelsesaktivitet på erhvervsakademier efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (2005-2023)
INST06: Uddannelsesstedernes elevtal, erhvervsakademier efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (AFSLUTTET) (2005-2014)
INST07: Uddannelsesstedernes elevtal, professionshøjskoler efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (AFSLUTTET) (2005-2014)
INST17: Uddannelsesaktivitet på professionshøjskoler efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (2005-2023)
INST18: Uddannelsesaktivitet på maritime uddannelsesinstitutioner efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (2005-2023)
INST19: Uddannelsesaktivitet på politiet og forsvarets uddannelsesinstitutioner efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (2005-2023)
INST08: Uddannelsesstedernes elevtal, universiteter efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (AFSLUTTET) (2005-2014)
INST20: Uddannelsesaktivitet på universiteter efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (2005-2023)
INST25: Uddannelsesaktivitet på kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (2005-2023)
Veje gennem uddannelsessystemet
Fra grundskole og gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse
FORLOB10: Fra grundskole til fortsat uddannelse efter afgangsårgang, afgangseksamen, afgangsinstitutionsregion, uddannelsesstatus, statustidspunkt efter afgang, uddannelse, køn og herkomst (2022-2023)
AFGANG11: Fra grundskole til fortsat uddannelse efter afgangsårgang, afgangsklasse, afgangsinstitutionsamt, uddannelsesstatus, statustidspunkt for afgang, uddannelse, køn og herkomst (AFSLUTTET) (2006-2014)
AFGANG1: Fra grundskole til fortsat uddannelse efter afgangsårgang, afgangseksamen, afgangsinstitutionsamt, uddannelsesstatus, statustidspunkt efter afgang, uddannelse, køn og herkomst (AFSLUTTET) (2004-2005)
FORLOB15: Fra gymnasiale uddannelse til fortsat uddannelse efter afgangsårgang, afgangseksamen, afgangsinstitutionsregion, uddannelsesstatus, statustidspunkt efter afgang, uddannelse, køn og herkomst (2022-2023)
AFGANG21: Fra de almengymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse efter afgangsårgang, afgangseksamen, afgangsinstitutionsamt, uddannelsesstatus, statustidspunkt efter afgang, uddannelse, køn og herkomst (AFSLUTTET) (2006-2014)
AFGANG2: Fra de almengymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse efter afgangsårgang, afgangsklasse, afgangsinstitutionsamt, uddannelsesstatus, statustidspunkt for afgang, uddannelse, køn og herkomst (AFSLUTTET) (2004-2005)
AFGANG31: Fra de erhvervsgymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse efter afgangsårgang, afgangsklasse, afgangsinstitutionsamt, uddannelsesstatus, statustidspunkt for afgang, uddannelse, køn og herkomst (AFSLUTTET) (2006-2014)
AFGANG3: Fra de erhvervsgymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse efter afgangsårgang, afgangseksamen, afgangsinstitutionsamt, uddannelsesstatus, statustidspunkt efter afgang, uddannelse, køn og herkomst (AFSLUTTET) (2004-2005)
Fra uddannelse til arbejdsmarked
OVGARB10: Fra uddannelsesgrupper til fortsat uddannelse eller arbejdsmarked efter slutuddannelse i gruppen, herkomst, køn, uddannelsesstatus, status efter afgang, statustidspunkt efter afgang og alder ved afgang fra gruppe (2012-2020)
FORLOB50: Fra erhvervsuddannelser til arbejdsmarked efter afgangseksamen, socio-økonomisk status og statustidspunkt efter afgang (AFSLUTTET) (2001-2014)
AFG32T: Fra erhvervsuddannelser til arbejdsmarked efter afgangseksamen, socio-økonomisk status og statustidspunkt efter afgang (AFSLUTTET) (2001-2012)
AFG33T: Fra erhvervsuddannelser til arbejdsmarked efter uddannelse, region, socio-økonomisk status, statustidspunkt efter afgang, køn og herkomst (AFSLUTTET) (2001-2012)
FORLOB51: Fra erhvervsuddannelser til arbejdsmarked efter region, socioøkonomisk status, statustidspunkt efter afgang, køn og herkomst (AFSLUTTET) (2001-2014)
Gennemførsel af uddannelse
AFGAN111: Fra bachelorinstitution til kandidatinstitution (status 2013) efter bachelorinstitution, bachelor uddannelse og kandidatinstitution (AFSLUTTET) (2006-2014)
AFGAN211: Fra bacheloruddannelse til kandidatuddannelse (status 2013) efter bachelorinstitution, bachelor uddannelse og uddannelsesstatus (AFSLUTTET) (2006-2014)
GENMF10: Gennemførelse af uddannelsesgrupper efter startuddannelse i gruppen, herkomst, køn, status ved 1 og 5 år og alder ved start på gruppe (2008-2023)
LIGEUB5: Gennemførsel af uddannelsesgrupper efter startuddannelse i gruppen, herkomst, køn, status ved 1 og 5 år og alder ved start på gruppe (2008-2023)
Ligestillingsindikator, gennemførsel af udddannelse
LIGEUI5: Ligestillingsindikator for frafald inden for 5 år efter startuddannelse i gruppen, alder og herkomst (2008-2018)
Voksen- og efteruddannelse
Voksenuddannelser
VEU20: Kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse efter uddannelsesområde (DISCED-15), bopælsområde, alder, køn, tidsangivelse og enhed (2005-2023)
KVEU20: Kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse efter uddannelsesområde (DDU), bopælsområde, alder, køn, tidsangivelse og enhed (2005-2022)
VEUFULF1: Personer der har fuldført en hel voksenuddannelse efter uddannelse, alder, køn, herkomst og tidsangivelse (AFSLUTTET) (1996-2014)
VEUHEL10: Fuldførte voksenuddannelser efter uddannelse, alder, køn, herkomst og tidsangivelse (2005-2023)
VEUFULF2: Personer der har fuldført en hel voksenuddannelse efter uddannelse, køn, højeste fuldført uddannelse, tidsangivelse og socio-økonomisk status (AFSLUTTET) (1996-2014)
VEUHEL20: Fuldførte voksenuddannelser efter uddannelse, køn, højeste fuldførte uddannelse og tidsangivelse (2005-2023)
AES1A: Voksne i uddannelse (AES) efter køn, alder, uddannelsesniveau, beskæftigelsesstatus, urbaniseringsgrad, formel uddannelse og ikke formel uddannelse (2011-2016)
AES1: Voksne i uddannelse (AES) efter køn, alder, uddannelsesniveau, beskæftigelsesstatus, urbaniseringsgrad, formel uddannelse og ikke formel uddannelse (AFSLUTTET) (2011)
AES2: Voksne i uddannelse efter køn, alder, uddannelsesniveau, beskæftigelsesstatus, urbaniseringsgrad og årsag til ikke formel uddannelse (AFSLUTTET) (2011)
AES2A: Voksne i uddannelse efter køn, alder, uddannelsesniveau, beskæftigelsesstatus, urbaniseringsgrad og årsag til ikke formel uddannelse (2011-2016)
Ligestillingsindikator, voksenuddannelser
LIGEUI2: Ligestillingsindikator for kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse efter uddannelsesområde, alder, bopælsområde, enhed og tidsangivelse (2005-2023)
Virksomheders efteruddannelse (CVTS)
CVTS1: Efteruddannelse i virksomhederne efter type af efteruddannelse på virksomhed og antal ansatte (2005-2020)
CVTS2: Virksomheder med kurser og anden efteruddannelse efter type af efteruddannelse, køn og antal ansatte (AFSLUTTET) (2005)
CVTS3: Kursusdeltagere efter køn og antal ansatte (AFSLUTTET) (2005)
CVTS4: Personer der deltager i efteruddannelse efter type af efteruddannelse, køn og antal ansatte (AFSLUTTET) (2005)
Højskoler
Højskolekurser
VEU107: Kursusdeltagelse efter område, uddannelsesområde, højeste fuldført uddannelse, alder, køn, herkomst, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (2006-2011)
VEU1: Kursusdeltagelse efter bopælskommune, uddannelsesområde, højest fuldført uddannelse, alder, køn, herkomst, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (1996-2006)
VEUGEO1: Kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse efter uddannelsesområde, område, alder, køn, højeste fuldført uddannelse, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (2007-2014)
VEU10: Kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse efter uddannelsesområde, område, alder, køn, højeste fuldført uddannelse, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (2005-2017)
VEU21: Kursusdeltagelse efter uddannelsesområde, højest fuldførte uddannelse, alder, køn, herkomst, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (1996-2011)
VEU23: Kursusdeltagelse efter uddannelsesområde, branche (10-grp), antal ansatte, alder, køn, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (2007-2011)
VEU22: Kursusdeltagelse efter uddannelsesområde, socioøkonomisk status, alder, køn, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (1996-2011)
VEU24: Kursusdeltagelse efter uddannelsesområde, ledighedsgrad, alder, køn, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (1996-2011)
VEU25: Kursister efter uddannelsesområde, kursusafslutning, alder, køn, herkomst og tidsangivelse (AFSLUTTET) (1996-2011)
VEUHOJ10: Kursusdeltagelse i lange højskolekurser efter uddannelsesområde, alder, køn, institutionstype, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (2005-2017)
VEUHOJ11: Kursusdeltagelse i lange højskolekurser (12 uger eller mere) efter uddannelsesområde, alder, køn, institutionstype, tidsangivelse og enhed (2005-2023)
VEUHOEJ1: Kursusdeltagelse i lange højskolekurser efter uddannelsesområde, alder, køn, institutionstype, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (2011-2014)
VEUHOEJ2: Kursusdeltagelse i korte højskolekurser efter uddannelsesområde, alder, køn, institutionstype, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (2012-2014)
VEUHOJ15: Kursusdeltagelse i højskolekurser efter uddannelsesområde, kursuslængde, alder, køn, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (2005-2018)
VEUHOJ20: Kursusdeltagelse i korte højskolekurser efter uddannelsesområde, alder, køn, institutionstype, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (2012-2017)
VEUHOJ21: Kursusdeltagelse i korte højskolekurser (op til 12 uger) efter uddannelsesområde, alder, køn, institutionstype, tidsangivelse og enhed (2011-2023)
VEUVUC1: Kursusdeltagelse ved enkeltfags kurser efter uddannelsesområde, alder, køn, herkomst, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (1996-2014)
VEUVUC10: Kursusdeltagelse ved enkeltfags kurser efter uddannelsesområde, alder, køn, herkomst, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (2005-2017)
VUC2: Personer efter område, uddannelsesniveau, alder og køn (AFSLUTTET) (1979-1998)
VUC1: Kursister efter fag, område, resultat og køn (AFSLUTTET) (1979-1998)
VUC3: Personer efter område, uddannelsesniveau, alder og køn (AFSLUTTET) (1979-1998)
VEU31: Kursusdeltagelse efter uddannelsesområde, højeste fuldført uddannelse, alder, køn, herkomst, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (1996-2011)
VEU32: Kursusdeltagelse efter uddannelsesområde, socioøkonomisk status, alder, køn, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (1996-2011)
VEU33: Kursusdeltagelse efter uddannelsesområde, branche (10-grp), antal ansatte, alder, køn, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (2007-2011)
VEU34: Kursusdeltagelse efter uddannelsesområde, ledighedsgrad, alder, køn, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (1996-2011)
VEU35: Kursister efter uddannelsesområde, kursusafslutning, alder, køn, herkomst og tidsangivelse (AFSLUTTET) (1996-2011)
VEUAMU1: Kursusdeltagere ved AMU kurser efter uddannelsesområde, oprindelse, alder, køn, højeste fuldført uddannelse, tidsangivelse og enhed(AFSLUTTET) (1996-2014)
VEUAMU10: Kursusdeltagere ved AMU kurser efter uddannelsesområde, oprindelse, alder, køn, højeste fuldført uddannelse, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (2005-2017)
VEUPH10: Kursusdeltagelse ved videregående kurser på professionshøjskoler efter uddannelse, alder, køn, højeste fuldførte uddannelse, tidsangivelse og enhed(AFSLUTTET) (2005-2017)
VEUVIDG1: Deltagere på videregående kurser efter uddannelse, alder, køn, højeste fuldført uddannelse, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (1996-2014)
VEUVID10: Deltagere på videregående kurser efter uddannelse, alder, køn, højeste fuldført uddannelse, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (2005-2017)
ARBUD: Kursister ved arbejdsmarkedsuddannelser efter område, uddannelsesart, højeste fuldførte uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (1980-1994)
KONPRIV1: Deltagere på privat voksenuddannelse efter kursusudbyder og kursustype (AFSLUTTET) (1997H1-2009H1)
Højskolekursister
FOHOJ01: Højskolekursister efter kursustype, køn, alder, herkomst, enhed og tidsangivelse (2016-2023)
FOHOJ02A: Antallet af højskolekursister på mellemlange og lange kurser efter køn, alder, højest fuldførte uddannelse i familien, enhed og tidsangivelse (2016-2023)
FOHOJ02B: Antallet af højskolekursister på mellemlange og lange kurser efter køn, alder, ækvivaleret disponibel indkomst i familien, enhed og tidsangivelse (2016-2023)
FOHOJ03A: Højskolekursister på korte kurser efter køn, alder, højeste fuldførte uddannelse, enhed og tidsangivelse (2016-2023)
FOHOJ03B: Højskolekursister på korte kurser efter køn, alder, personlig indkomst, enhed og tidsangivelse (2016-2023)
FOHOJ04: Højskolekursister efter kursustype, bopælsområde, køn, institution, enhed og tidsangivelse (2016-2023)
Forskning, udvikling og innovation
Forskning og udvikling
Forskning og udvikling i erhvervslivet
FORSK01: Erhvervslivets udgifter til egen FoU efter branche, størrelsesgruppe og region (2007-2022)
FORSK02: Erhvervslivets udgifter til købte FoU-tjenester efter branche - størrelsesgruppe - region og leverandørtype (2007-2022)
FORSK110: Erhvervslivets finansiering af udgifter til egen FoU efter branche - størrelsesgruppe - region og finansieringskilde (2013-2021)
FORSK112: Erhvervslivets udgifter til egen FoU efter branche - størrelsesgruppe - region og fag (2017-2021)
FORSK111: Erhvervslivets finansiering af udgifter til købte FoU-tjenester efter branche - størrelsesgruppe - region og finansieringskilde (2013-2021)
FORSK114: FoU-årsværk i erhvervslivet efter branche - størrelsesgruppe - region - personaletype og køn (2013-2022)
FORSK113: FoU-personale i erhvervslivet efter branche - størrelsesgruppe - region - personaletype og køn (2013-2022)
FORSK09: Erhvervslivets FoU-driftsudgifter efter branche - størrelsesgruppe - region og forskningstype (2013-2021)
Forskning og udvikling i den offentlige sektor
FOUOFF01: FoU-personale i den offentlige sektor efter sektor, videnskabeligt hovedområde, personalekategori og køn (2007-2022)
FOUOFF02: FoU-årsværk i den offentlige sektor efter sektor, videnskabeligt hovedområde, personalekategori og køn (2007-2022)
FOUOFF03: FoU årsværk i den offentlige sektor efter formål og fag (2007-2022)
FOUOFF04: FoU-årsværk (pct.) efter formål og sektor (2007-2022)
FOUOFF05: FoU omkostninger i den offentlige sektor efter strategiområder og omkostningstyper (AFSLUTTET) (2007-2020)
FOUOFF06: FoU-årsværk udført af personale på højere læreanstalter under universitetsloven efter institution og stillingskategori (2007-2022)
FOUOFF07: FoU-omkostninger i den offentlige sektor efter fag og omkostningstyper (2007-2022)
FOUOFF08: FoU-årsværk i den offentlige sektor efter fag (AFSLUTTET) (2007-2009)
FOUOFF09: Eksternt finansierede FoU-omkostninger efter sektor, fag og finansieringskilde (2007-2022)
Offentlige forskningsbudgetter
FOUBUD: Offentligt forskningsbudget efter bevillingsgiver og prisenhed (2001-2024)
FOUBUD1: Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling efter forskningsformål , sektor og bevillingstype (2007-2024)
FOUBUD2: Finanslovens bevillinger til forskning og udvkling efter ministerområde og sektor (AFSLUTTET) (2007-2011)
FOUBUD4: Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr. i faste priser, efter sektor og bevillingstype (2007-2027)
FOUBUD5: Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr. faste priser efter forskningsformål og bevillingstype (2007-2027)
FORSK03: FoU-personale i erhvervslivet efter branche, størrelsesgruppe, region, personaleart og køn (AFSLUTTET) (2007-2010)
FORSK04: FoU-personale (forskere) i erhvervslivet efter branche, størrelsesgruppe, region, ph.d.-grader og køn (AFSLUTTET) (2007-2010)
FORSK05: FoU-årsværk i erhvervslivet efter branche, størrelsesgruppe, region, personaleart og køn (AFSLUTTET) (2007-2011)
FORSK06: FoU-årsværk (forskere) i erhvervsliver efter branche, størrelsesgruppe, region, personaleart og køn (AFSLUTTET) (2007-2010)
FORSK07: Virksomheders egne FoU-udgifter efter branche, størrelsesgruppe, region og slutprodukter (AFSLUTTET) (2009)
FORSK08: Erhvervslivets FoU-udgifter efter branche, størrelsesgruppe, region og slutprodukter (AFSLUTTET) (2009)
FOUIT01: Udgifter til Forskning og Udvikling i it (FoU it) efter sektor og prisenhed (AFSLUTTET) (2009)
FOUIT02: Personale og årsværk til Forskning og Udvikling i it (FoU it) efter sektor og enhed (AFSLUTTET) (2009)
CFA82: Procentandel af virksomheder med innovationsudgifter efter region (AFSLUTTET) (2004-2007)
CFA41: Købte Forsknings- og Udviklingudgifter efter hovedbrancher (AFSLUTTET) (1997-2006)
CFA43: Købte Forsknings- og Udviklingudgifter efter størrelsesgrupper (AFSLUTTET) (1997-2006)
CFA51: Forsknings- og Udviklingsårsværk efter institutionstype (AFSLUTTET) (1997-2007)
CFA52: Forsknings- og Udviklingsårsværk efter hovedområder (AFSLUTTET) (1997-2006)
CFA53: Forsknings- og Udviklingsårsværk efter forskningsart (AFSLUTTET) (1997-2006)
CFA54: Forsknings- og Udviklingsårsværk efter personalekategori (AFSLUTTET) (1997-2006)
CFA62: Forsknings- og Udviklingsudgifter efter hovedområder (AFSLUTTET) (1997-2006)
CFA94: Andel virksomheder med innovation, der primært udvikler disse internt, for de forskellige innovationstyper (AFSLUTTET) (2004:2006-2005:2007)
CFA93: Andele af innovative virksomheder efter innovationstype (AFSLUTTET) (2004:2006-2005:2007)
CFA92: Virksomheder, der har haft produkt- eller procesinnovation efter størrelsesgrupper (AFSLUTTET) (2000:2002-2005:2007)
CFA91: Andel af produkt- eller procesinnovative virksomheder efter hovedbrancher (AFSLUTTET) (2000:2002-2005:2007)
CFA71: Forsknings- og Udviklingsudgifter efter region (AFSLUTTET) (2003-2006)
FOUUDL01: Virksomheder efter virksomhedstype og FoU-aktivitet (AFSLUTTET) (2011-2012)
FOUUDL02: Forskning og udviklingsansatte (FoU) i udenlandske datterselskaber efter virksomhedstype og geografisk placering af datterselskab (AFSLUTTET) (2009-2011)
FOUUDL03: Forsknings og udviklingsårsværk (FoU) i Danmark efter virksomhedstype og personaleart (AFSLUTTET) (2009-2012)
Forskning og udvikling (alle sektorer)
CFABNP: FoU udgifter i pct. af BNP (1997-2022)
RDCE01: Udgifter til FoU efter sektor og finansieringskilde (2008-2022)
RDCE02: Finansiering af FoU fra udlandet efter sektor og finansieringskilde (2007-2022)
RDCE03: Udgifter til FoU efter sektor og udgiftspost (2009-2022)
RDCE042: Udgifter til FoU efter sektor og forskningstype (2009-2022)
RDCE05: Udgifter til FoU efter sektor og videnskabeligt hovedområde (2008-2022)
RDCE06: Offentlige myndigheders udgifter til FoU efter socio-økonomisk formål (2008-2022)
RDCP0129: Ansatte inden for FoU efter sektor, køn, personaletype og årsværk og personale (2008-2022)
Innovation og patenter
OIN01DK: Innovative arbejdssteder i den offentlige sektor efter sektorer og branche (DB07) og innovationstype (2016-2023)
OIN02DK: Innovative arbejdssteder i den offentlige sektor efter sektorer og branche (DB07) og nyhedsgrad (2016-2023)
OIN03DK: Innovative arbejdssteder i den offentlige sektor efter sektorer og branche (DB07) og igangsætter (2016-2023)
OIN04DK: Innovative arbejdssteder i den offentlige sektor efter sektorer og branche (DB07) og opnået værdier (2016-2023)
INN11: Erhvervslivets innovationsudgifter efter branche og størrelsesgruppe, region og udgiftstype (AFSLUTTET) (2018)
INN21: Erhvervslivets innovationsudgifter efter branche og størrelsesgruppe, region og udgiftstype (2020-2022)
INN01: Erhvervslivets innovationsudgifter efter branche, størrelsesgruppe, region og udgiftstype (AFSLUTTET) (2007-2016)
INN12: Innovative virksomheder efter branche og størrelsesgruppe, region og innovationstype (AFSLUTTET) (2018)
INN22: Innovative virksomheder efter branche og størrelsesgruppe, region og innovationstype (2020-2022)
INN02: Innovative virksomheder efter branche, størrelsesgruppe, region og innovationstype (AFSLUTTET) (2007-2016)
INN03: Primære udviklere af produktinnovationer efter branche, størrelsesgruppe, region og virksomhedstype (AFSLUTTET) (2007-2010)
INN23: Produktinnovative virksomheder efter branche og størrelsesgruppe, region og produktinnovationstype (2020-2022)
INN13: Produktinnovative virksomheder efter branche og størrelsesgruppe, region og produktinnovationstype (AFSLUTTET) (2018)
INN04: Produktinnovative virksomheder efter branche, størrelsesgruppe, region og type af produktinnovation (AFSLUTTET) (2007-2016)
INN05: Produktinnovative virksomheders omsætning af varer/services efter branche, størrelsesgruppe, region og nyhedsgrad (AFSLUTTET) (2007-2016)
INN14: Procesinnovative virksomheder efter branche og størrelsesgruppe, region og procesinnovationstype (AFSLUTTET) (2018)
INN24: Procesinnovative virksomheder efter branche og størrelsesgruppe, region og procesinnovationstype (2020-2022)
INN06: Procesinnovative virksomheder efter branche, størrelsesgruppe, region og procesinnovation (AFSLUTTET) (2007-2016)
INN07: Primær udvikler af procesinnovationer efter branche, størrelsesgruppe, region og type af procesinnovation (AFSLUTTET) (2007-2010)
INN09: Innovative virksomheder med innovationssamarbejde efter branche, størrelsesgruppe, region og samarbejde om innovationsaktiviteter (AFSLUTTET) (2007-2016)
INN25: Virksomheder efter branche og størrelsesgruppe, region og samarbejdsemne (2020-2022)
INN15: Virksomheder efter branche og størrelsesgruppe, region og samarbejdsemne (AFSLUTTET) (2018)
OIN01DKX: Innovative arbejdssteder i den offentlige sektor efter statsligt niveau - branche (DB07) - størrelsesgrupper og innovationstype (AFSLUTTET) (2014)
OIN02DKX: Innovative arbejdssteder i den offentlige sektor efter statsligt niveau - branche (DB07) - størrelsesgrupper og nyhedsgrad (AFSLUTTET) (2014)
OIN03DKX: Innovative arbejdssteder i den offentlige sektor efter statsligt niveau - branche (DB07) - størrelsesgrupper og igangsætter (AFSLUTTET) (2014)
OIN04DKX: Innovative arbejdssteder i den offentlige sektor efter statsligt niveau - branche (DB07) - størrelsesgrupper og opnået værdier (AFSLUTTET) (2014)
Patenter
IPR1: Virksomheder, der har handlet med IPR efter Ressourceområde (branche), IPR-kategori og IPR-handelstype (2007-2017)
IPR2: Virksomheder, der har handlet med IPR efter størrelsegruppe, IPR-kategori og IPR-handelstype (2007-2017)